Узунколь, Мендыкара 20.10.2017

Узунколь,  Мендыкара 20.10.2017